Dr. Upendra R. Bhattarai

UPEN5328 copyUpendra is originally from Nepal, where he completed his BSc. in agriculture from Tribhuvan University (2005-2009). He got his Master’s degree from the Norwegian University of Life Sciences, in Ås, Norway (2010-2012), completing his thesis research entitled “Effects of Neozygites floridana infection in Tetranychus urticae females on the sexual behavior of males” in the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research. While working on his thesis, Upendra was also employed part-time by Bioforsk as a research technician, and once he completed his degree he kept this role for a total of a year.

Upendra already has a PhD degree in Agricultural Entomology and Pest control from the Northwest A&F University in China (2014-2018). His research focus then was on the mechanism of altered behavioral responses (hyperactivity and tree-top disease) in lepidopteran larvae induced by their pathogenic baculoviruses.

This will be his second Ph.D., and as a student at the University of Otago he will be supervised by Professor Neil Gemmell and co-supervised by Professor Robert Poulin and Dr. Eddy Dowle. His research will focus on investigating the molecular basis of induced suicidal water-seeking behaviour of arthropod hosts by their pathogenic worms.

 

 नेपाली अनुबाद

उपेन्द्र मुलत नेपालबाट हुन। उनले २०६१ - २०६५ सालमा त्रिभुवन बिस्वोबिद्यालयबाट कृषि बिषयमा स्नाकोत्तर उत्रीण गरे। आफ्नो स्नाकत पढाई (वि. सं. २०६७ - २०६९) नर्वेको नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सेज बाट गर्दै गर्दा त्यहाको नर्वेजियन इन्स्टीचुट फर एग्रीकलचर एन्ड इनभाइरोमेन्टल रिसर्चमा रिसर्च टेक्निसियनको रुपमा पनि काम गरे।  उनले आफ्नो स्नाकत पढाईमा एक प्रकारको ढुसी Neozygites floridana को संक्रमणले Tetranychus urticae को व्यवहारमा ल्याउने परिवर्तन सम्बन्धि अनुसन्धान गरेका थिए।


उच्च शिक्षाको सिल्सिलामा उनले आफ्नो पहिलो बिध्याबारिधि चिनको नर्थवेस्ट एग्रीकलचर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी बाट एग्रीकलचर एन्टोमोलोजी एन्ड पेस्ट कन्ट्रोल बिषयमा हासिल गरे (वि. सं. २०७१ - २०७५) । उनीले त्यसबखत ब्याक्युलो भाइरसले झुसीलकिरामा ल्याउने हाईपर-एक्टीभीटी तथा ट्री-टप नामक रोगको आनुवंशिक (जेनेटिक) संयन्त्र (मेकानिजम्स) सम्बन्धी अनुसन्धान गरेका थिए। 


युनिभर्सिटी अफ ओटागोमा उनको दोस्रो बिध्याबारिधि हुनेछ। अहिले प्रोफेसर निल गेम्मेलको प्रोयोगसालामा उनले नेमाटोडले आफ्नो होस्ट किरामा निम्त्याउने पानी-खोज्ने बानिको जेनेटिक मेकानिजम्समा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यो संक्रमित किरामा देखिने अचम्मको पानी-खोज्ने बानिमा जब किरा भित्र नेमाटोड(हरु) परिपक्व अवस्थामा पुग्छन तब किरा पानी खोज्दै भौतारिने गर्छ र जब पानी भेट्टाउछ भित्रका नेमाटोड(हरु) पानीमा गइ जिबनचक्र निरन्तर गर्छन भने किरा यो प्रक्रियामा मर्ने गर्छ। आफ्नो फाइदाको लागि त्यो परजीबीले आफ्नो होस्टको बानीमा कसरी परिवर्तन ल्यायो भन्ने उनको अनुसन्धानको मुख्य बिषय हो। 

 

Contacts:

Telephone: +64 22 510 4347

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         (University of Otago)

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         (private)

 

Publications:

Doherty, J-F., Filion, A., Bennet, J., Bhattarai, U.R., Chai, X., De Angeli Dutra, D., Donlon, E., Jorge, F., Milotic, M., Park, E., Sabadel, A., Thomas, L. J., Poulin, R. (2021). The people vs. science: can passively crowdsourced internet data shed light on host-parasite interactions? Parasitology, 1-7.  https://doi.org/10.1017/S0031182021000962

 

Bhattarai, U.R., Doherty, J-F., Dowle, E., Gemmell, N.J. (2021). The adaptiveness of host behavioural manipulation acessed using Tinbergen's four questions. Trends in Parasitology. https://doi.org/10.1016/j.pt.2021.01.006

 

Poulin, R., Bennett, J., Filion, A., Bhattarai, U.R., Chai, X., de Angeli Dutra, D., Donlon, E., Doherty, J-F., Jorge, F., Milotic, M., Park, E., Sabadel, A, Thomas, L. J. (2021). iParasitology: Mining the internet to test parasitological hypotheses. Trends in Parasitology. https://doi.org/10.1016/j.pt.2021.01.003.

 

Bhattarai, U.R., Li, F., Katuwal Bhattarai, M., Masoudi, A., Wang, D. (2018). Phototransduction and circadian entrainment are the key pathways in signaling mechanism for the baculovirus induced tree-top disease in lepidopteran larvae. Scientific reports. 8 (1). DOI: 10.1038/s41598-018-35885-4.

 

Bhattarai, U.R., Katuwal Bhattarai, M., Li, F., Wang, D. (2018). Insights into the 
temporal gene expression pattern in Lymantria dispar larvae during the baculovirus 
induced hyperactive stage. Virologica Sinica. DOI: 10.1007/s12250-018-0046-x.

 

Katuwal Bhattarai, M., Bhattarai, U.R., Feng, J. and Wang, D. (2018). Effect of different light spectrum in Helicoverpa armigera larvae during HearNPV induced tree-top disease. Insects. 9(4), 183; DOI: 10.3390/insects9040183.

 

Katuwal Bhattarai, M., Bhattarai, U.R., Masoudi, A., Feng, J., and Wang, D. (2018). Pathogenicity and virulence of the entomopathogenic fungi depend on selective suppression of anti-oxidative and detoxification enzymes in Tenebrio molitor (Coleoptera: tenebrionidae) larvae. Biochemical and Cellular Archives. 18 (1): 861-874.

 

Masoudi, A., Koprowski, J. l., Bhattarai, U.R., and Wang, D. (2017). Elevational distribution and morphological attributes of the entomopathogenic fungi from forests of the Qinling Mountains in China. Applied Microbiology and Biotechnology. DOI: 10.1007/s00253-017-8651-4.

 

Trandem N., Bhattarai U.R., Westrum K., Knudsen GK., Klingen I. (2015). Fatal attraction: male spider mites prefer females killed by a mite-pathogenic fungus Neozygites floridana. Journal of Invertebrate Pathology 128:6-13. DOI: 10.1016/j.jip.2015.04.002.